​เชิญร่วมกิจกกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
เชิญร่วมกิจกกรรมเวียนเทียนในวันเข้าพรรษ
วันศุกร์ ที่ 7 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560
ณ วัดหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพฃรบุรี
กำหนดการ
14.00 น. แห่เทียนรอบอุโบสถ
15.00 น. - แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
              - สมาทานศีล
             - ฟังพระธรรมเทศนา
15.30 น. - เริ่มพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
              - พระสงฆ์อนุโมทนา
             - กรวดน้ำ / รับพร
วันที่จัดงาน :
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ที่อยู่ :
ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
127
ปรับปรุงล่าสุด :
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 10:56:58
ข้อมูลเมื่อ :
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 10:56:58