เทศน์มหาชาติ
ทุกวันจันทรคติขึ้น๑๕คำ่เดือน๑๒ และแรม๑คำ่เดือน๑๒ ซึ่งทุกปีจะตรงกับวันลอยกระทง  โดยภาคเช้าจะมีการตักบาตรเพ็ญ และเวลาเย็น โดยเริ่มเวลา๑๙.๐๐น.เริ่มเดินพระคาถาพัน และวันแรม๑คำ่เดือน๑๒เวลา๖.๑๕น.เริ่มเทศน์กัณฑ์ที่๑ทสพรเป็นต้นไปจนจบนครกัณฑ์  ในปี๒๕๖๐ ได้ตรงกับ วันศุกร์-เสาร์ที่๓-๔พฤศจิกายน
วันที่จัดงาน :
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ที่อยู่ :
ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
125
ปรับปรุงล่าสุด :
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 08:31:05
ข้อมูลเมื่อ :
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 08:31:05
 
 
 
 
ข้อมูลเมื่อ 13-01-2560
เปิดดู 293 ครั้ง
ข้อมูลเมื่อ 22-05-2560
เปิดดู 238 ครั้ง
ข้อมูลเมื่อ 23-05-2560
เปิดดู 238 ครั้ง
ข้อมูลเมื่อ 23-05-2560
เปิดดู 224 ครั้ง
ข้อมูลเมื่อ 14-01-2560
เปิดดู 221 ครั้ง
ข้อมูลเมื่อ 13-01-2560
เปิดดู 217 ครั้ง
ข้อมูลเมื่อ 22-05-2560
เปิดดู 188 ครั้ง
ข้อมูลเมื่อ 23-05-2560
เปิดดู 174 ครั้ง
ข้อมูลเมื่อ 23-05-2560
เปิดดู 148 ครั้ง
ข้อมูลเมื่อ 23-05-2560
เปิดดู 125 ครั้ง