วัด
พระอารามหลวง
4 วัด
วัดราษฎร์
271 วัด
สำนักสงฆ์
0 วัด
ที่พักสงฆ์
0 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
275 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
162 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
1 คน
ทั้งหมด
204 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
137 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
55 คน
เมื่อวานนี้
60 คน
เดือนนี้
1389 คน
เดือนที่ผ่านมา
2021 คน
ทั้งหมด
26447 คน
รหัสวัด :
02760801002
ชื่อวัด :
วัดแก่งกระจาน
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน ปี 2529
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 12 เดือน กันยายน ปี 2529
ที่อยู่ :
หมู่บ้านแก่งกระจาน
เลขที่ :
563
หมู่ที่ :
1
ซอย :
-
ถนน :
แก่งกระจาน-เขื่อนเพชร
แขวง / ตำบล :
แก่งกระจาน
เขต / อำเภอ :
แก่งกระจาน
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76170
เนื้อที่ :
- ไร่
- งาน
- ตารางวา
Facebook :
เว็บไซต์ :
มือถือ :
081-9989916
โทรศัพท์ :
032-459222
อีเมล์ :
rinkham@gmail.com
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
จำนวนเข้าดู :
154
ปรับปรุงล่าสุด :
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 16:09:02
ข้อมูลเมื่อ :
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 16:52:34
 
 
 
 
วัดแก่งกระจานตั้งอยู่บ้านแก่งกระจานถนนสายเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน หมู่ที่ ๑ ตำบลก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๗๙ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดภูเขาลำตะเคียน ทิศใต้จดที่ทำการอำเภอแก่งกระจาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘.๕๐เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาการเปรียญ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕.๒๐ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง๗ เมตร ยาว ๓๔ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างด้วยไม้ นอกจากนี้มี โรงครัว ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ
วัดแก่งกระจานตั้งเมื่อวันที่๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๙ วัดตั้งอยู่บนภูเขาในเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน๙๗ ตารางวา ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า“วัดแก่งกระจาน” เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๔รัฐบาลได้มีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำเพชรบุรีโดยมีนายช่างประสาทศรีได้สร้างที่พักสงฆ์และได้อาราธณาพระสงฆ์จากวัดท่าคอยมาอยู่จำพรรษา คือ พระครูสังฆรักษ์วิเชียรธมฺมรกฺขฺโต ต่อมาท่านได้มรณภาพ พระกิ่งสารสมฺปนฺโน เป็นผู้ดูแล ท่านได้ลาสิกขา พระวินัย ปิยธโร เป็นผู้ดูแล เมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๙ ได้รับอนุญาตตั้งวัดชื่อว่า”วัดแก่งกระจาน” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕.๘๐ เมตร ยาว ๓๙.๓๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีพระครูอุปถัมภ์วัชรกิจ เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๒๕ –ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อพ.ศ.๒๕๓๖