วัด
พระอารามหลวง
4 วัด
วัดราษฎร์
271 วัด
สำนักสงฆ์
0 วัด
ที่พักสงฆ์
0 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
275 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
162 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
1 คน
ทั้งหมด
204 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
137 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
55 คน
เมื่อวานนี้
60 คน
เดือนนี้
1389 คน
เดือนที่ผ่านมา
2021 คน
ทั้งหมด
26447 คน
รหัสวัด :
02760409001
ชื่อวัด :
วัดหนองเผาถ่าน
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2475
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2552
ที่อยู่ :
บ้านหนองเผาถ่าน
เลขที่ :
129
หมู่ที่ :
3
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
ดอนขุนห้วย
เขต / อำเภอ :
ชะอำ
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76120
เนื้อที่ :
16 ไร่
2 งาน
72 ตารางวา
Facebook :
มือถือ :
083-3175553
โทรศัพท์ :
083-3175553
อีเมล์ :
jetsudlor@hotmail.com
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
จำนวนเข้าดู :
123
ปรับปรุงล่าสุด :
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 14:32:26
ข้อมูลเมื่อ :
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 16:52:34
 
 
 
 
วัดหนองเผาถ่าน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๓ ตาบลดอนขุนห้วย อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินจัดตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน
อาณาเขต     ทิศเหนือ จดลาห้วย
                  ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
                  ทิศตะวันออก จดลาห้วย
                  ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน
สถานที่ตั้งวัด
เป็นที่ราบสูง มีธรณีสงฆ์ จานวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๓๒๗ , ๕๔๗๔๕ , ๕๔๗๔๖ และ ๕๖๖๙๖
อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารทรงไทย หอสวดมนต์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กฏิสงฆ์เป็นเรือนแถว ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง และโรงครัว ปูชะนีวัตถุ มี พระประธานประจาอุโบสถ
วัดหนองเผาถ่าน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒