วัด
พระอารามหลวง
4 วัด
วัดราษฎร์
271 วัด
สำนักสงฆ์
0 วัด
ที่พักสงฆ์
0 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
275 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
162 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
1 คน
ทั้งหมด
204 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
137 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
ขณะนี้
4 คน
วันนี้
15 คน
เมื่อวานนี้
53 คน
เดือนนี้
1673 คน
เดือนที่ผ่านมา
4089 คน
ทั้งหมด
24710 คน
รหัสวัด :
02760101006
ชื่อวัด :
วัดสนามพราหมณ์
นิกาย :
ธรรมยุต
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2412
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 08 เดือน พฤศจิกายน ปี 2526
ที่อยู่ :
-
เลขที่ :
123
หมู่ที่ :
-
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
ท่าราบ
เขต / อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76000
เนื้อที่ :
- ไร่
- งาน
- ตารางวา
โทรศัพท์ :
032425601
คุณสมบัติวัด :
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
จำนวนเข้าดู :
160
ปรับปรุงล่าสุด :
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 10:27:40
ข้อมูลเมื่อ :
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 16:52:34
 
 
 
 
วัดสนามพราหมณ์ เป็นเก่าวัดหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะธรรมยุต สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปีพุทธศักราช 2412  ในปัจจุบัน มีพระธรรมวราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 14-15 (ธ)วัดสนามพราหมณ์ เป็นเก่าวัดหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะธรรมยุต สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปีพุทธศักราช 2412  ในปัจจุบัน มีพระธรรมวราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 14-15 (ธ)วัดสนามพราหมณ์ เป็นเก่าวัดหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะธรรมยุต สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปีพุทธศักราช 2412  ในปัจจุบัน มีพระธรรมวราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 14-15 (ธ)วัดสนามพราหมณ์ เป็นเก่าวัดหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะธรรมยุต สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปีพุทธศักราช 2412  ในปัจจุบัน มีพระธรรมวราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 14-15 (ธ)วัดสนามพราหมณ์ เป็นเก่าวัดหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะธรรมยุต สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปีพุทธศักราช 2412  ในปัจจุบัน มีพระธรรมวราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 14-15 (ธ)