วัด
พระอารามหลวง
4 วัด
วัดราษฎร์
271 วัด
สำนักสงฆ์
0 วัด
ที่พักสงฆ์
0 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
275 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
162 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
1 คน
ทั้งหมด
204 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
137 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
ขณะนี้
3 คน
วันนี้
56 คน
เมื่อวานนี้
60 คน
เดือนนี้
1390 คน
เดือนที่ผ่านมา
2021 คน
ทั้งหมด
26448 คน
รหัสวัด :
02760103001
ชื่อวัด :
วัดโพธิ์ทัยมณี
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
-
วันรับวิสุงคามสีมา :
-
ที่อยู่ :
วัดโพธิ์ทัยมณี
เลขที่ :
118
หมู่ที่ :
1
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
บางจาน
เขต / อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76000
เนื้อที่ :
15 ไร่
2 งาน
63 ตารางวา
โทรศัพท์ :
032-770134
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จำนวนเข้าดู :
204
ปรับปรุงล่าสุด :
18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 14:36:08
ข้อมูลเมื่อ :
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 16:54:53
 
 
 
 
วัดโพธิ์ทัยมณี มีชื่อในทะเบียนวัดของกรมการศาสนา และมีสภาพวัดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่2) พ.ศ.2535 วัดโพธิ์มณี (มีเจ้าอาวาสปกครองสืบต่อกันมาดังนี้)
1.ท่านขรัวคุณตามืด ปกครอง พ.ศ.2275-2300 รวม 25 ปี
2.พระอธิการอินทร์  ปกครอง พ.ศ.2301-2322  รวม 21 ป๊
3.คุณตาขรัวขุ่ย       ปกครอง พ.ศ.2323-2354  รวม 31 ปี
4.พระอธิการพาน     ปกครอง พ.ศ.2554-2375  รวม 20 ปี
5.ท่านขรัวอิ่ม          ปกครอง พ.ศ.2376-2381  รวม 5 ปี
6.หลวงพ่อนาค        ปกครอง พ.ศ.2382-2420  รวม 42 ปี
7.พระครูพุฒ           ปกครอง พ.ศ.2420-2486   รวม 66 ปี
8.พระครูวัชรศีลคุณ  ปกครอง พ.ศ. 2487-2530   รวม 54 ปี
9.พระครูกิติวัชรภรณ์ ปกครอง พ.ศ. 2533 ถึงปัจุบัน