วัด
พระอารามหลวง
4 วัด
วัดราษฎร์
271 วัด
สำนักสงฆ์
0 วัด
ที่พักสงฆ์
0 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
275 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
161 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
1 คน
ทั้งหมด
203 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
136 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
2 รูป
ขณะนี้
2 คน
วันนี้
153 คน
เมื่อวานนี้
182 คน
เดือนนี้
3026 คน
เดือนที่ผ่านมา
4583 คน
ทั้งหมด
21974 คน
รหัสวัด :
02760204001
ชื่อวัด :
วัดเทพประชุมนิมิตร
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 04 เดือน กรกฎาคม ปี 2423
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 26 เดือน สิงหาคม ปี 2500
ที่อยู่ :
บ้านทับคาง
เลขที่ :
85
หมู่ที่ :
ม.5
ซอย :
-
ถนน :
เพชรเกษม
แขวง / ตำบล :
ทับคาง
เขต / อำเภอ :
เขาย้อย
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76140
เนื้อที่ :
13 ไร่
1 งาน
31 ตารางวา
มือถือ :
09-5146 3590
โทรศัพท์ :
032-797 004
Fax :
-----------
อีเมล์ :
-----------
จำนวนเข้าดู :
60
ปรับปรุงล่าสุด :
21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 15:57:21
ข้อมูลเมื่อ :
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 16:52:34
 
 
 
 
วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2423 โดยมี อำแดงพ่วง,นายไพ บัวแก้ว เป็นผู้จัดหาที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา มีพระเชย บัวแก้วเป็นพี่ชายของนายไพ บัวแก้วเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้ก่อสร้างวัดและเสนาสนะและประกอบพิธีสังฆกรรมในพระพุทธศาสนาได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดเทพประชุมชน อยู่กลางหมู่บ้านในสมัยก่อนมีทหารมาพักค้างคืน ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดอีกชื่อหนึ่งว่า วัดทัพค้าง  เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านจึงเรียกว่าวัดทับคาง ต่อมาในสมัยของพระครูศาสตร์ อติชาโต เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ.2490 ได้ขอเปลี่ยนชื่อวัดว่า วัดเทพประชุมนิมิตร ในเวลาต่อมานายเหล็ง-นายบำรุง-นางอรุณ โต๊ะทอง,นางเล็ก สมสงวน,นายแพทย์ปราสาท-เภสัชกรหญิงวิสุนีย์ ปราสาททองโอสถ ได้สร้างพระอุโบสถหลังปัจจุบัน สร้างกุฎิ สร้างศาลาการเปรียญ ซื้อที่ดินถวายวัดโดยมีกำนันทับ เมี้ยนละม้ายเป็นกำนันตำบลทับคางในขณะนั้น กรมการศาสนาได้ออกหนังสือรับรองว่าได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2423 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2500 อยุู่ในทะเบียนวัดของกรมการศาสนาตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 ลงนามโดยนายไพบูลย์ เสียงก้อง ตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนาในขณะนั้น ปัจจุบันมีพระครูปัญญาพัชรศาสน์เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2513 และเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ยังไม่มีข้อมูลพระ