วัด
พระอารามหลวง
4 วัด
วัดราษฎร์
271 วัด
สำนักสงฆ์
0 วัด
ที่พักสงฆ์
0 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
275 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
161 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
1 คน
ทั้งหมด
203 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
136 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
2 รูป
ขณะนี้
8 คน
วันนี้
153 คน
เมื่อวานนี้
182 คน
เดือนนี้
3026 คน
เดือนที่ผ่านมา
4583 คน
ทั้งหมด
21974 คน
ความกตัญญู
ความกตัญญู คือการรู้คุณของผู้ให้อุปการะและพร้อมที่จะตอบแทน ความกตัญญูมี ๓ อย่าง ๑.กตัญญูต่อวัตถุ ๒.กตัญญูต่อบุคคล ๓.กตัญูญูต่อตนเอง ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี วิสัยของคนดีจะต้องมีความกตัญญู ทั้งกตัญญูต่อวัตถุ กตัญญูต่อบุคคล และกตัญญูต่อตนเอง คนกตัญญูอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่น ไปที่ไหนก้เป็นสุขที่นั่น ลูกกตัญญูพ่อแม่ก็ปลื้มใจ ศิษย์กตัญญูครูอาจารย์ก็ปีติ ประชาชนกตัญญู บ้านเมืองก็เจริญ ศาสนิกกตัญญู ศาสนาก็รุ่งโรจน์ คนกตัญญูไม่ว่าจะไปอยู่ในสภาพไหน ดีทั้งนั้น ไม่ว่าในลูกนี้หรือโลกหน้า ทั้งยังเป็นปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานอีกด้วย 
ผู้แต่ง :
พระครูอาทรวรวัฒน์
ที่อยู่ :
ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
84
ปรับปรุงล่าสุด :
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 18:32:45
ข้อมูลเมื่อ :
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 10:40:57