วัด
พระอารามหลวง
4 วัด
วัดราษฎร์
271 วัด
สำนักสงฆ์
0 วัด
ที่พักสงฆ์
0 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
275 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
162 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
1 คน
ทั้งหมด
204 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
137 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
55 คน
เมื่อวานนี้
60 คน
เดือนนี้
1389 คน
เดือนที่ผ่านมา
2021 คน
ทั้งหมด
26447 คน
กิจกรรมการเผ่ยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
กลุ่มยุวธรรมทูตเพชรบุรี คือกลุ่มเยาวชนที่ทำงานด้านสังคม แบ่งเป็น ๓ ด้านคือ ด้านพุทธธรรม ด้านธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม แล้วการสัญจรคือการออกไปให้ความรู้ด้านธรรมะ สันทนาการตามโรงเรียนต่าง ๆ  ยุวธรรมทูตสัญจรชลประทานแก่งกระจาน คือภาพกิจกรรมการสัญจรครั้งที่ ๒ ที่นี่ที่โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
ที่อยู่ :
ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
67
ปรับปรุงล่าสุด :
12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 08:17:28
ข้อมูลเมื่อ :
12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 08:17:28